Loading...
Home 2018-11-05T11:44:45+00:00

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy zgranym zespołem młodych profesjonalistów. Prawo jest tym, co lubimy i w czym czujemy się pewnie. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i w naszej codziennej pracy pomagamy naszym Klientom osiągać zamierzone przez nich cele. Wspieramy ich swoją wiedzą, doświadczeniem a co równie ważne, także świeżym spojrzeniem na powierzone nam sprawy.

W przeciwieństwie do większości dużych kancelarii prawniczych jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne podejście każdemu naszemu Klientowi. Szukamy dla nich niestandardowych rozwiązań i unikamy stosowania schematów. Podobnie jak najlepsze garnitury, nasze usługi są szyte na miarę.

Radca prawny Jakub Bartoszewicz jest współzałożycielem Kancelarii. Wiedzę zdobywał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a doświadczenie podczas ośmioletniej współpracy z jedną z wiodących kancelarii radców prawnych w Olsztynie. Zajmował się tam między innymi obsługą prawną spółek o kapitale zakładowym przekraczającym 650 mln złotych. Obecnie opiekuje się dużymi Klientami korporacyjnymi, przede wszystkim z branży farmaceutycznej, spożywczej i budowlanej, których wspomaga swoją wiedzą i doświadczeniem w codziennym funkcjonowaniu.

Jakub specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w zakresie projektowania wzajemnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sporządzania związanych z tym umów, uwzględniających także podatkowe aspekty współpracy. Brał udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu fuzji oraz konsolidacji ważnych podmiotów funkcjonujących na rynku sprzedaży leków i produktów leczniczych. Reprezentował przy tym Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu o udzielenie zgody na koncentrację.

Naturalną specjalizacją, związaną z obsługą spółek zatrudniających po kilkuset pracowników jest prawo pracy. Obecnie poszerza swoją wiedzę z zakresu podatków w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.

Doskonale odnajduje się zarówno w trakcie rozmów biznesowych i negocjacji, jak też na sali sądowej, gdzie reprezentuje Klientów, zarówno korporacyjnych, jak też indywidualnych w dochodzeniu przysługujących im praw oraz obronie ich interesów.

Jakub jest także wykładowcą akademickim i prowadzi szkolenia z zakresu prawa. Wiedzę przekazywał zarówno studentom kierunków prawniczych, jak i osobom pogłębiającym swoje umiejętności na studiach podyplomowych z dziedzin związanych z gospodarką nieruchomościami. Obecnie, oprócz indywidualnych szkoleń zamawianych przez Klientów dla swojego personelu współpracuje także z jednym z wiodących portali szkoleniowych dla młodych prawników, na którym dostępne są jego wykłady. Jest także autorem publikacji dotyczących praw człowieka.

Prywatnie jest miłośnikiem podróży i dobrej muzyki. W wolnych chwilach lubi także pracować w ogrodzie.

Skontaktuj się z Jakubem – jakub@bogaczbartoszewicz.pl

tel.: 502 211 246

Radca prawny Ireneusz Bogacz jest współzałożycielem Kancelarii. Karierę prawniczą zaczynał w jednej z największych kancelarii radcowskich w Olsztynie, gdzie zajmował się przede wszystkim prawem spółek, prawem administracyjnym oraz upadłościowym. Obecnie współpracuje z syndykami masy upadłości na terenie całego kraju, a także obsługuje klientów korporacyjnych oraz indywidualnych pomagając im rozwiązać ich problemy prawne.

Ireneusz specjalizuje się we wspomaganiu funkcjonowania spółek prawa handlowego od strony prawnej, w tym w przeprowadzaniu procesów przekształceń. Ma bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań upadłościowych oraz w doradzaniu przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Inną sferą jego specjalizacji jest także obsługa osób prawnych od strony formalnej ich funkcjonowania, z którą wiąże się projektowanie umów, statutów czy uchwał.

Współpraca z syndykami mas upadłościowych zaowocowała bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu nieraz bardzo trudnych negocjacji oraz biegłym poruszaniu się w zawiłościach procedury cywilnej i egzekucyjnej.

Ireneusz prywatnie jest entuzjastą militariów i wojskowości.

Skontaktuj się z Ireneuszem – ireneusz@bogaczbartoszewicz.pl

tel.: 504 318 305

Patrycja doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać jeszcze w trakcie studiów, gdzie udzielała bezpłatnych konsultacji w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Wtedy także związała się z Kancelarią i dołączyła do naszego grona.

Patrycja ma bardzo dużą biegłość w reprezentowaniu Klientów przed sądami, gdyż od samego początku współpracy z Kancelarią z entuzjazmem podchodziła do wszystkich powierzanych jej spraw starając się zetknąć z możliwie największym ich zróżnicowaniem. Zaowocowało to bardzo dużą wszechstronnością zainteresowań prawniczych i zdolnością do niezwykle łatwego poruszania się w przepisach prawnych.

Obecnie zajmuje się przede wszystkim obsługą klientów indywidualnych, którym pomaga w sprawach związanych z prawnymi aspektami różnych obszarów ich życia, w tym w postępowaniach spadkowych, rodzinnych, czy dotyczących nieraz bardzo skomplikowanych podziałów majątkowych. Zdaje sobie sprawę z tego, że problemy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci indywidualni są dla nich niezmiernie istotne, także z emocjonalnego punktu widzenia, dlatego w każdej sprawie stara się zapewnić poczucie bezpieczeństwa i tego, że Klient jest pod dobrą opieką.

Patrycja kontynuuje zdobywanie wykształcenia prawniczego odbywając aplikację radcowską. Prywatnie jest entuzjastką podróży i wędrówek górskich.

Skontaktuj się z Patrycją – p.wojenkowska@bogaczbartoszewicz.pl

tel.: 89 535 99 28

Anna z Kancelarią związała się jeszcze na studiach, starając się zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także obserwować prawo w działaniu. Pracowitość oraz dokładność jaka ją cechuje sprawia, że od samego początku stała się bardzo istotną częścią naszego zespołu.

Anna obecnie zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem naszych Klientów do sprostania nowym unijnym wymaganiom odnośnie ochrony danych osobowych (RODO), które już niedługo w sposób jednolity zaczną obowiązywać na terenie Unii Europejskiej. Skrupulatność w wykonywaniu codziennej pracy sprawia, że nasi Klienci zyskują pewność, że będą dobrze przygotowani do nowych regulacji prawnych. Temu celowi ma także sprzyjać nieustanne pogłębianie przez nią wiedzy, między innymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Poza specjalizacją związaną z ochroną danych osobowych Anna w sposób niezwykle płynny porusza się w przepisach prawnych różnych dziedzin i z powodzeniem podejmuje się przygotowania opinii oraz strategii procesowych w sprawach o wysokim stopniu skomplikowania.

Anna łączy pracę zawodową z pracą naukową odbywając studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Skontaktuj się z Anną – a.cekala@bogaczbartoszewicz.pl

tel.:89 535 99 28

Marta jest najmłodszym stażem członkiem zespołu Kancelarii. Związała się z nami tuż po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na aplikację radcowską. Obecnie zajmuje się przede wszystkim sprawami windykacyjnymi naszych Klientów korporacyjnych, dokładając wszelkich starań, aby odzyskać przysługujące im należności. Poza tym przygotowuje konieczne działania, jakie należy podejmować w trakcie postępowania cywilnego w zleconych nam sprawach. Samodzielnie prowadzi także sprawy związane z ustanowieniem służebności przesyłu.

Marta jest osobą ambitną, dążącą do wszechstronnego rozwoju swojej wiedzy prawniczej. 

Skontaktuj się z Martą– m.jankowska@bogaczbartoszewicz.pl

tel.:89 535 99 28

SPECJALIZACJE

Praca i sprawy pracownicze / od strony pracodawcy i pracownika 2017-03-04T23:15:59+00:00

Naszymi Klientami są podmioty zatrudniające setki pracowników. Siłą rzeczy obcujemy zatem ze sprawami wyrosłymi na gruncie prawa pracy i znamy ich specyfikę. Zdobyte doświadczenie pozwala nam doskonale odnajdować się zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników, gdyż jesteśmy w pełni świadomi praw i obowiązków jakie na nich spoczywają, a także na sposobach obrony ich interesów.

Wspomagaliśmy naszych Klientów podczas sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi, przygotowaliśmy dziesiątki wewnętrznych regulacje, w tym zatwierdzane przez inspekcję pracy układy zbiorowe. Pomagaliśmy także pracownikom w sprawach związanych z nieuzasadnionymi zwolnieniami, dyskryminacją czy mobbingiem.

Sprawy rodzinne i spadkowe / życie prywatne 2017-03-04T23:15:29+00:00

Nasi Klienci zgłaszają się do nas nie tylko ze sprawami dotyczących sfery biznesu. W życiu każdego człowieka zdarzają się bowiem sytuacje powodujące konieczność podjęcia działań prawnych związanych ze sferą całkowicie prywatną.

W takich sytuacjach zapewniamy w pełni profesjonalną i całkowicie poufną pomoc związaną ze sprawami życiowymi, jak rozwody czy sprawy rodzicielskie. Zajmujemy się także wynikającymi z nich roszczeniami majątkowymi, najczęściej związanymi z obowiązkiem alimentacyjnym.

Doradzamy naszym Klientom także w sprawach związanych z rozporządzeniem ich majątkiem na wypadek ich śmierci, a także reprezentujemy ich w postępowaniach spadkowych, przez które przeprowadzamy ich od złożenia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku po jego ewentualny podział.

Obsługa prawna biznesu / pomoc w bieżącej działalności 2017-03-04T23:14:58+00:00

Codzienne prowadzenie biznesu to codzienne obracanie się wśród przepisów prawa. Wiemy, że ich ilość oraz stopień skomplikowania powoduje, że zamiast zajmować się rozwojem własnego interesu wielu przedsiębiorców poświęca dziesiątki godzin na poszukiwanie rozwiązań dla problemów prawnych, z jakimi się zetknęli. Dlatego oferujemy wsparcie w tym zakresie i przejęcie na siebie ciężaru i odpowiedzialności za stworzenie naszym Klientom warunków, aby mogli poświęcić się temu, co robią najlepiej.

Sprawy pracownicze, umowy o współpracy z partnerami, dochodzenie zapłaty od nierzetelnych kontrahentów – to jest właśnie to, czym się zajmujemy na co dzień. Dbamy także o to, aby nasi Klienci byli informowani o zmianach przepisów, regulujących ich branżę oraz byli do nich przygotowani.

Sprawy gospodarcze i handlowe / od narodzin do zakończenia działalności 2017-03-04T23:14:28+00:00

Wspieranie naszych Klientów na etapie tworzenia, prowadzenia i rozwijania biznesu jest tym, czym zajmujemy się na co dzień. Staramy się poszukiwać dla nich prostych i skutecznych rozwiązań, odpowiednich do tego czym się zajmują. Dlatego współpracę zaczynamy zawsze od wysłuchania „opowieści” o tym, co robią lub zamierzają robić. Później to my przystępujemy do pracy.

Pomogliśmy założyć dziesiątki spółek, stowarzyszeń i fundacji. Opracowywaliśmy plany fuzji i przekształceń dużych przedsiębiorstw. Projektujemy i przelewamy na papier w formie umów i porozumień zasady współpracy partnerów biznesowych, co dotyczy  zarówno jednorazowych przedsięwzięć i inwestycji, jak i wieloletniej, długofalowej kooperacji. Mamy doświadczenie w tym co robimy i potrafimy zauważyć jakie niebezpieczeństwa mogę czekać na drodze wytyczonej przez naszych Klientów i pomóc im bezpiecznie dotrzeć do celu.

Wszystko co ma swój początek ma także swój koniec i dotyczy to również sfery biznesu. Bez względu na to, czy zakończenie działalności jest w pełni zamierzone, czy też wynika z konieczności związanej choćby z utratą płynności finansowej, jest to zazwyczaj proces na tyle wieloetapowy i skomplikowany, że pomoc prawna jest po prostu niezbędna. Wiemy o tym, bo wiele razy pomagaliśmy naszym Klientom w likwidowaniu spółek, czy też w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych.

Postępowania sądowe / rozwiązywanie spraw spornych 2017-03-04T23:13:53+00:00

Esencja prawniczej aktywności, w której doświadczenie zbieramy od wielu lat. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych i administracyjnych. Nie działamy jedynie w sprawach karnych.

Zanim wystąpimy na drogę sądową zawsze staramy się jednak ustalić, czy inne metody rozwiązania sporu (mediacja, ugoda) są możliwe. Jeżeli tak, staramy się załatwić sprawę w pozasądowo, bo tak jest szybciej i taniej. Jeżeli jednak nie lub reprezentujemy stronę, przeciwko której wystąpił do sądu kto inny, opracowujemy szczegółową strategię i przystępujemy do pracy. Znamy niuanse procedury sądowej i wiemy, kiedy można je wykorzystać w prowadzonej sprawie.

JAK PRACUJEMY?

1

Wstępne konsultacje

Zawsze zaczynamy od udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy podjęcie przez nas działań prawnych w Twojej sprawie jest potrzebne? Aby było to możliwie dokonujemy wszechstronnej analizy tego, co nam powiesz oraz dokumentów i innych materiałów, które nam przyniesiesz. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, rekomendujemy konkretne czynności, które powinny być podjęte. Jeżeli natomiast uważamy, że sprawa nie wymaga interwencji prawnej, nasze działania na tym się kończą, a Ty otrzymujesz odpowiedź rozwiewającą Twoje wątpliwości.

2

Dążenie prosto do celu

Szanujemy Twój czas i środki na równi z naszymi, więc jeżeli rekomendujemy podjęcie określonych działań zawsze staramy się, aby były one jak najbardziej efektywne dla możliwie szybkiego osiągnięcia zamierzonego celu. Jeżeli to możliwe, zawsze staramy się jak najsprawniej zakończyć sprawę i zająć się następną. Bez niepotrzebnego przeciągania i generowania zbędnych kosztów.

3

Rzetelna ocena ryzyka

Podstawowym celem naszych działań jest osiągnięcie zakładanego przez Ciebie rezultatu, do którego często prowadzi więcej niż jedna ścieżka. Każda z nich może być obarczona większym lub mniejszym ryzykiem. Rekomendując określone działania zawsze w sposób rzetelny i uczciwy przedstawiamy możliwe zagrożenia związane z konkretnymi rozwiązaniami, aby podejmowana przez Ciebie decyzja była w pełni świadoma i oparta na rzetelnej wiedzy dotyczącej przeszkód, jakie mogą się pojawić, szans na ich przezwyciężenie, a także kosztów podejmowanych działań.

4

Jasne zasady rozliczeń

Przed przystąpieniem do pracy w sposób jasny i pełny udzielamy informacji na temat naszego wynagrodzenia za podejmowane przez nas czynności oraz wszelkich innych kosztów, jakie wiążą się ze sprawą. Działamy dopiero wtedy, gdy jesteśmy zgodni co do tego, ile będą kosztowały nasze działania

Pełny cennik naszych usług znajduje się tutaj.

5

Elastyczne formy współpracy

W zależności od Twoich indywidualnych potrzeb nasza współpraca może przybrać formę stałej i wszechstronnej obsługi prawnej, stałej obsługi prawnej danego rodzaju spraw (np. windykacje, sprawy pracownicze), prowadzenia określonej sprawy, doraźnych konsultacji i doradztwa prawnego.

6

Szybki przepływ informacji

Korzystamy z systemu zarządzania kancelarią Sprawy24 umożliwiającego naszym Klientom uzyskiwanie na bieżąco informacji o wszystkich podejmowanych przez nas działaniach, czy wgląd do wysłanych oraz otrzymanych przez nas pism. Dzięki temu Klient nie jest uzależniony od godzin pracy Kancelarii, gdyż dostęp do swojej sprawy ma 24 godziny na dobę z każdego miejsca z dostępem do Internetu na świecie.

ZAUFALI NAM

ZAUFALI NAM

KONTAKT

Olsztyn, ul. Grunwaldzka 4a/1

Miejsce postojowe znajdą Państwo na parkingu przy ul. Mochnackiego lub na ul. Warszawskiej

tel. 89 535 99 28

kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl

Facebook      Sprawy24