By

Anna Cekała-Nowak

Rekompensata za odzyskiwanie należności w świetle orzecznictwa TSUE

Jakiś czas temu pisaliśmy o odzyskiwaniu należności za opóźnienia w transakcjach handlowych. O tym czym jest rekompensata w artykule Karoliny Jędruszko pt. „Rekompensata za odzyskiwanie należności za opóźnienia w transakcjach handlowych” (https://bogaczbartoszewicz.pl/rekompensata-za-odzyskiwanie-naleznosci-za-opoznienia-w-transakcjach-handlowych/). Tytułowa rekompensata stała się przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy rekompensata należy się za każdą dostawę wykonywaną w ramach jednej umowy? Już...
Read More

Zakup bazy danych – na co zwrócić uwagę 

Dziś jednym z cenniejszych towarów są dane osobowe, które można pozyskać na wiele sposobów. Może to być samodzielne pozyskanie. Przedsiębiorca planuje przetwarzanie, zbiera dane, przechowuje je i zabezpiecza. Proces ten jest w pełni kontrolowany przez przedsiębiorcę, ale jest bardzo mozolny, zgromadzenie własnej bazy danych może trwać latami. Kolejnym sposobem jest skorzystanie z ogólnodostępnych źródeł danych...
Read More

CV bez zgody na przetwarzanie danych osobowych

W procesie rekrutacji odpowiednio sformułowane CV stanowi klucz do sukcesu. Kandydaci do pracy starają się, aby ich życiorys wyróżniał się na tle pozostałych. W CV muszą znaleźć się podstawowe informacje o kandydacie, imię i nazwisko, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dane kontaktowe i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale czy na pewno w aktualnym stanie prawym...
Read More

Wprowadzenie pracy zmianowej, a badania lekarskie pracowników

Do kompetencji pracodawcy należy ustalenie organizacji czasu pracy. Pracodawca wybiera system i rozkład świadczenia pracy obowiązujący w jego zakładzie pracy. W celu optymalizacji czasu pracy lub zwiększenia produkcji pracodawcy niejednokrotnie decydują się na wprowadzenie pracy zmianowej. Pracownicy, którzy dotychczas świadczyli pracę w stałych godzinach, taką samą pracę będą wykonywać w różnych godzinach. Czy taka zmiana...
Read More

SKARGA DO UODO

Administrator bezprawnie przetwarza dane osobowe Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. RODO wskazuje granice przetwarzania danych osobowych. Administrator, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem musi spełniać warunki uregulowane w art. 6 lub art. 9 RODO. Co w sytuacji, kiedy dane osobowe przetwarzane są bez żadnej podstawy?...
Read More

Przetwarzanie danych osobowych przez byłego pracownika 

Zakończenie stosunku pracy rodzi pewne obowiązki po stronie pracodawcy, wydanie świadectwa pracy, wypłata ekwiwalentu za urlop, odprawa, przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Oprócz szeregu obowiązków wynikających z prawa pracy, należy pamiętać też o czynnościach, które należy wykonać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  Po zakończeniu zatrudnienia pracownik rozlicza się z pracodawcą z mienia powierzonego, zwraca klucze,...
Read More

Sankcje za nieodbieranie korespondencji od UODO

Rok 2018 był przełomowy w dziedzinie ochrony danych osobowych. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych)...
Read More