wspomagamy realizację Twojej wizji

Współpracujemy z przedsiębiorcami na każdym etapie rozwoju biznesu

Pomagamy na starcie

Masz pomysł na własny biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz działać, ale nie wiesz, jakie formalności trzeba załatwić? Pomożemy Ci na każdym kroku zakładania firmy. Od samej koncepcji i wyboru formy prawnej, poprzez formę opodatkowania aż po analizę szczegółowych wymagań związanych z branżą, w której chcesz działać. Sporządzimy też potrzebne dokumenty, umowy i wnioski.

wspieramy rozwój

Większość przedsiębiorców chce po prostu zajmować się tym, co robią najlepiej - prowadzeniem własnej firmy. Otoczenie prawne angażuje jednak ich na tyle mocno, że nie starcza sił na myślenie o rozwoju. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji lub towarzyszy Ci niepewność, czy wszystko jest pod kontrolą wiedz, że może być inaczej. To my możemy czuwać nad stroną prawną Twojego przedsięwzięcia. Ty w tym czasie będziesz mógł spokojnie prowadzić swój biznes.

ułatwiamy wyjście

Zakończenie działalności to nieraz skomplikowany proces i to niezależnie od tego, czy jest ono planowane czy wymuszone. W zależności od tego, co chcesz osiągnąć i w jakiej jesteś sytuacji, pomożemy Ci korzystnie zbyć, zlikwidować lub zaplanować sukcesję Twojego biznesu.

wspieramy w kryzysie

Pomagamy przedsiębiorcom przejść przez trudne czasy

chronimy twój biznes w trudnych czasach

Renegocjacje umów, porozumienia z wierzycielami, obrona interesów w toku procesów, odpieranie bezpodstawnych roszczeń, restrukturyzacje. Jest wiele narzędzi, które pomogą przetrwać trudny czas i zebrać siły do dalszych działań.

pomagamy odzyskać płynność finansową

Opóźnienia w płatnościach za Twoje usługi lub towary mogą spowodować, że i Ty przestaniesz terminowo regulować należności. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce pomożemy Ci podjąć odzyskać Twoje pieniądze i (jeżeli to dla Ciebie ważne) zachować dobre relacje z klientami.

na start

wiemy, że trudno jest zacząć

Już samo podjęcie decyzji o prowadzeniu własnego biznesu bywa trudne. Dlatego, jeżeli już się na to zdecydowałeś, my możemy zająć się resztą, żebyś nie musiał tracić energii na formalności, tylko od razu przystąpić do działania.

Szybki start

1) Doradztwo przy wyborze formy prawnej
2) Przygotowanie umów i innych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia działalności
3) Rejestracja działalności w wybranej formie prawnej

999 zł netto

Szybki start+

1) Doradztwo przy wyborze formy prawnej
2) Przygotowanie umów i innych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia działalności
3) Rejestracja działalności w wybranej formie prawnej
4) Trzy miesiące obsługi prawnej w cenie

1 499 zł netto

wsparcie biznesu

ważny jest komfort prowadzenia biznesu

Zapewne nie raz zastanawiałeś się, czy wszystko robisz jak należy. I nieważne, czy dopiero zacząłeś działać, czy Twoja firma jest na rynku od wielu lat. Otoczenie prawne ciągle się zmienia, a wraz z nim pojawiają się nowe wyzwania. Warto mieć wtedy możliwość konsultacji i uzyskania wsparcia.

3 godziny miesięcznie

° projekty umów i pism do podpisu przez Klienta
° konsultacje telefoniczne, mejlowe oraz bezpośrednie w naszej siedzibie

539 zł netto miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)
249 zł netto za każdą kolejną godzinę pracy

6 godzin miesięcznie

° projekty umów i pism do podpisu przez Klienta
° konsultacje telefoniczne, mejlowe oraz bezpośrednie w naszej siedzibie
° reprezentacja Klienta w prowadzonych sprawach

949 zł netto miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)
229 zł netto za każdą kolejną godzinę pracy

10 godzin miesięcznie

° projekty umów i pism do podpisu przez Klienta
° konsultacje telefoniczne, mejlowe oraz bezpośrednie w naszej siedzibie
° reprezentacja Klienta w prowadzonych sprawach
° wsparcie dla podmiotów powiązanych

1499 zł netto miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)
199 zł netto za każdą kolejną godzinę pracy

prawnik na jeden dzień

° pomoc w określeniu działań, jakie należy wykonać u Klienta
° pomoc w ustaleniu priorytetowych działań, które mają być wykonane
° 6 godzin pracy u Klienta przy realizacji jego potrzeb
° przekazanie wzorów i narzędzi pomocnych do dalszego samodzielnego działania

899 zł netto

wyjście z biznesu

bezpieczne zakończenie

Zakończenie prowadzenia przez Ciebie biznesu może się odbyć na wiele sposobów. Możliwe jest zaplanowanie jego przekazanie następcom (sukcesja), sprzedaż czy likwidacja. Może się też okazać, że sytuacja wymusza drastyczne działania i ogłoszenie upadłości. Nawet jednak wtedy nie pozostajesz bez wpływu na to, co się będzie działo dalej. Warto o tym pamiętać i zawczasu zaplanować działania.

Opcje wyjścia z biznesu

1) Analiza sytuacji Twojej i Twojego biznesu
2) Przedstawienie możliwych do zastosowania rozwiązań
3) Pomoc w wyborze
4) Przygotowanie listy kontrolnej koniecznych do wykonania działań

Od 290 zł netto

Ty likwidujesz, my pomagamy

1) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia likwidacji i powołania likwidatora
2) Złożenie wniosku o otwarcie likwidacji
3) Przygotowywanie dokumentów dla czynności likwidacyjnych
4) Doradztwo przy bieżących działaniach likwidatora
5) Przygotowanie dokumentacji związanej z zamknięciem likwidacji
6) Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS

Od 990 zł netto

Wchodzimy do spółki jako likwidatorzy

1) Przygotowanie otwarcia likwidacji i przejęcie funkcji likwidatora
2) Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych
3) Wygaszenie działalności
4) Rozdysponowanie majątku spółki zgodnie z decyzjami wspólników
5) Wykreślenie spółki z KRS

Od 990 zł netto/miesięcznie

Sprzedaż biznesu

1) Pomoc przy wyborze formy (np. sprzedaż udziałów w spółce, sprzedaż przedsiębiorstwa)
2) Przygotowanie dokumentów dla potencjalnych nabywców (np. listy intencyjne, umowy o poufności)
3) Wsparcie w procesie negocjowania warunków sprzedaży w celu zabezpieczenia interesu Klienta

Od 2 990 zł netto

Planowanie sukcesyjne (przekazania następcy)

1) Pomoc w wyborze formy przekazania biznesu następy
2) Przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem
3) Wsparcie następcy przy przejmowaniu biznesu

Od 2 990 zł netto

ochrona biznesu

pomagamy w trudnych czasach

Gdy tylko będzie szansa na ratunek – pomożemy Ci w renegocjacji umów, obronie przed roszczeniami i restrukturyzacji. Gdy takiej szansy nie będzie widać i pozostanie tylko upadłość – pomożemy Ci przeprowadzić ją w sposób możliwie najbardziej kontrolowany i bezbolesny. 

Analiza sytuacji finansowej

1) Analiza sytuacji finansowej pod kątem zaistnienie stanu niewypłacalności
2) Rekomendacja co kierunku postępowania (restrukturyzacja czy upadłość)
3) Przedstawienie wpływu postępowań na majątek firmowy i prywatny.
4) Analiza dodatkowego ryzyka (np. odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej)

Cna od 1000 zł netto

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości

1) Wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji finansowej pod kątem wymogów postępowania
2) Przygotowanie dokumentacji prawnej
3) Przygotowanie i złożenie wniosku upadłościowego
4) Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
5) Wsparcie w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym
6) Reprezentacja w toku postępowania

Cena od 5.000 zł netto

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

1) Przygotowanie dokumentacji finansowej i prawnej pod kątem wymogów postępowania
2) Przygotowanie i złożenie wniosku upadłościowego
3) Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
4) Wsparcie w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym,
5) Przygotowanie zgłoszenia wierzytelności

Cena od 1.000 zł netto

Wniosek restrukturyzacyjny

1) Analiza sytuacji finansowej pod kątem wyboru optymalnego trybu postępowania
2) Wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji finansowej pod kątem wymogów postępowania,
3) Przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjneg
4) Przygotowanie i złożenie wniosku restrukturyzacyjnego

Cena od 5.000 zł netto

Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym

1) Zastępstwo prawne dłużników w upadłości i restrukturyzacji
2) Wsparcie w kontaktach z syndykiem, zarządcą, nadzorcą i sędzią komisarzem
3) Wsparcie w kontaktach z wierzycielami

Cena od 500 zł netto miesięcznie

przywracanie płynności finansowej

przywrócenie stabilnego fundamentu do działania

Opóźnienia w płatnościach za Twoje usługi lub towary mogą spowodować, że i Ty przestaniesz terminowo regulować należności. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce pomożemy Ci podjąć odzyskać Twoje pieniądze i (jeżeli to dla Ciebie ważne) zachować dobre relacje z klientami.

zarządzanie windykacjami

1) Przegląd wierzytelności
2) Wezwania do negocjacji lub zapłaty
3) Postępowania zabezpieczające, zawezwania do ugody, mediacje
4) Pozwy, prowadzenie spraw w sądzie, egzekucje

Cena od 5% wartości dochodzonych wierzytelności