Radca prawny Jakub Bartoszewicz wśród 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce

Ważny ranking Dziennika Gazety Prawnej

We wtorek, 15 lutego 2022 r., Dziennik Gazeta Prawna opublikował kolejny ranking 50 najbardziej wpływowych prawników – za rok 2021 ( https://bit.ly/3HY1ipc ). Ranking dość specyficzny, gdyż jak piszą jego organizatorzy „Ci, których umieszczamy na liście, musieli niezależnie od swoich funkcji zrobić w zeszłym roku wiele dobrego lub, niestety, złego, by się na niej znaleźć.” Na podium w większości znaleźli się prawnicy – politycy lub prawnicy pracujący w organach publicznych.

W zestawieniu, wśród ministrów, wiceministrów, grona sędziowskiego i prokuratorskiego, na 17. miejscu znalazł się Jakub Bartoszewicz, partner w Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radów Prawnych – jako jeden z niewielu reprezentantów prawniczego biznesu.

Doceniona sprawa – covidowe kłamsto

W zestawieniu najbardziej wpływowych prawników nasz kolega znalazł się w związku z reprezentowaniem jednego z klientów Kancelarii – pracodawcy w procesie o tzw. covidowe kłamstwa.

Rzecz dotyczyła dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, który skłamał o swoim pobycie zagranicą – pomimo zarządzenia pracodawcy w sprawie podjęcia maksymalnych środków w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracowników i zakładu pracy w związku z rozwojem epidemii COVID-19.

W marcu 2020 r. wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do informowania firmy o powrocie z podróży zagranicznych. Pracodawca oczekiwał takich informacji od zatrudnionych przede wszystkim w celu podjęcia decyzji o dalszym sposobie postępowania, które zabezpieczałoby pozostałych pracowników oraz produkcję. Sąd pracy, do którego trafił pozew pracownika uznał m.in, że powód, czyli zwolniony pracownik, dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a następnie Sąd Okręgowy w Olsztynie, do którego trafiło odwołanie od wyroku sądu I instancji, w wyroku (sygn. akt IVPa 79/20) potwierdził, że firma miała prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika. Uznał też, że w okolicznościach związanych z epidemią wirusa SARS–CoV-2 pracodawca ma prawo wymagać od zatrudnionych, aby przekazywali informacje, które mają pomóc w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy. Obszerny materiał na ten temat znalazł się w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna, 2 lutego 2021 nr 21: https://bit.ly/3oOIqBi. O sprawie pisał także między innymi PulsHR, Interia, GoWork.pl, Puls Biznesu, Business Insider, Dzień dobry TVN.

Praktyczny wymiar sprawy dla pracodawców

Sprawa, którą prowadził Jakub, jak i wyroki sądów pokazują, że w ściśle określonych sytuacjach pracodawcy posiadają pewne uprawnienia do ingerowania w chronioną sferę praw i wolności pracowników, w tym do uzyskiwania informacji o pracownikach, których w innych przypadkach nie mogliby wymagać. Ponadto, orzeczenia sądów potwierdzają, że obowiązkiem pracownika jest zastosowanie się do przyjętych przez pracodawcę rozwiązań, a jego niewykonanie może uprawniać pracodawcę do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym.

Organizatorzy rankingu dostrzegli wagę tematu, którym w imieniu klienta zajmował się Jakub Bartoszewicz, a który to temat jest niezwykle istotnym z punktu widzenia wielu pracodawców, którzy są zobligowani do skutecznego realizowania swoich obowiązków, w tym w zakresie bezpieczeństwa. Zagadnienie i wyrok sądu nie umknęły też uwadze środowiska prawników biznesowych – orzeczenie otwiera furtkę pracodawcom do wydawania wiążących zarządzeń w szczególnych sytuacjach, ale także ważne jest dla zatrudnionych, gdyż dotyczy poczucia bezpieczeństwa w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.