Tag

wierzyciel

Rekompensata za odzyskiwanie należności w świetle orzecznictwa TSUE

Jakiś czas temu pisaliśmy o odzyskiwaniu należności za opóźnienia w transakcjach handlowych. O tym czym jest rekompensata w artykule Karoliny Jędruszko pt. „Rekompensata za odzyskiwanie należności za opóźnienia w transakcjach handlowych” (https://bogaczbartoszewicz.pl/rekompensata-za-odzyskiwanie-naleznosci-za-opoznienia-w-transakcjach-handlowych/). Tytułowa rekompensata stała się przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy rekompensata należy się za każdą dostawę wykonywaną w ramach jednej umowy? Już...
Read More

Rekompensata za odzyskiwanie należności za opóźnienia w transakcjach handlowych

Rekompensata za odzyskiwanie należności wprowadzona została w celu zniechęcenia dłużników do opóźnień w zapłacie. Uregulowana jest ona w art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmierny opóźnieniom w transakcjach handlowych. Rekompensata naliczana jest jedynie od opóźnień w transakcjach handlowych. Jej wysokość jest zależna od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Czym jest transakcja handlowa? W związku z tym, że...
Read More

Jak odzyskać należność po śmierci dłużnika

Z chwilą śmierci dłużnika dochodzenie od niego wierzytelności może wydawać się niemożliwe. Tak jednak nie jest i wierzyciel w dalszym ciągu ma możliwość zaspokojenia swoich roszczeń. Następcą bądź następcami prawnymi zmarłego są bowiem jego spadkobiercy i to od nich można żądać spłaty długu. Nie ma przy tym znaczenia, czy dług powstał w związku z prowadzoną...
Read More
czarno-biały szkic ulga za złe długi

Ulga za złe długi

W gąszczu nowo uchwalonych przepisów niesprzyjających wierzycielom odnajdujemy światełko w tunelu. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ustawodawca wprowadził tzw. ulgę na złe długi. Założeniem, dla którego zostały powołane nowe przepisy w ustawach o podatku dochodowym dla osób fizycznych oraz podatku dochodowym dla osób prawnych […]
Read More